Hvad er en livskrise?

 

Livet består af op og nedture, hvor man har det godt i perioder, andre gange slår livet hårdt. Vi kan ikke forberede os 100% på alle livets udfordringer, kriser er en del af livet – de kan ikke undgås. Og hvis vi konstant forsøger at undgå, eller forebygge alt, glemmer vi at leve livet.Heldigvis er det muligt at komme godt, og ofte styrket igennem en krise, og ofte med en større resiliens mod udfordringer efterfølgende. 

At være være i en livskrise, er en form for stresstilstand, og hvis vi ikke håndterer krisen, kan det føre til depression og angst. Dertil kan en livskrise reaktivere gamle traumer, og den følelsesmæssige reaktion forstærkes. En livskrise udløses, når vi oplever en kritisk begivenhed, med ændrede livsomstændigheder til følge. Det er situationer, hvor ens indlærte erfaringer og reaktionsmønstre ikke er tilstrækkelige til at løse den nuværende situation.

Der er mange årsager til, at man kan få en livskrise:

Bliver fyret fra arbejde, dumpe en eksamen, dødsfald i nære relationer, opgive sine drømme for livet af en eller anden årsag, ulykker, alvorlig, svær eller/og usynlig sygdom – fysisk eller psykisk lidelse, hos pårørende eller misbrug i familien, børnene flytter hjemmefra mm.

Symptomer på en livskrise kan være:

 
 • Du mangler mål eller retning i dit liv.
 • Du føler dig fanget fordi du ikke synes du har nogle muligheder
 • Du føler at du grundlæggende utilfreds med tilværelsen som den er nu.
 • Du oplever nogle gange angst eller håbløshed og meningsløs som kan blive overvældende.
 • Du befinder dig et sted i dit liv hvor du tager ting til overvejelse
 • Du træffer valg der ændrer din nuværende tilværelse og måden du ser den på.

Du kan opleve, at du føler:


 • Anspændthed og vrede 
 • Skyld og skam
 • Tristhed
 • Ængstelighed
 • Modløshed og nedsat energi
 • Uro
 • Svært ved at falde i søvn
 • Dig fanget, uinspireret og desillusioneret i forhold til din livssituation – noget burde være anderledes eller der mangler noget i dit liv
 • mm.

Det er meget forskelligt hvordan vi reagerer på en livskrise.  Ofte sker det at vi begynder at stille spørgsmålstegn ved vores karriere/job, relationer og overordnede livsformål. Det er helt normale spørgsmål, men de kan føles overvældende, og der kan opstå forvirring omkring de følelser, der opstår i forbindelse med disse spørgsmål. Mange føler sig fanget, uinspireret og desillusioneret i forhold til deres livssituation

Det er individuelt, hvad der hjælper os med at komme igennem en tid med belastninger og stress efter kritiske livshændelser og store omstillinger.


For at komme godt ud af en livskrise, skal vi  turde at kigge indad, mærke os selv, rumme de svære følelser og se de valg i øjnene, der kan være nødvendige for at komme godt ud ud af livskrisen. Vi skal se og selv i øjnene, også når det ikke er kønt, og turde være med det hele – det kræver mod.


Det betyder ikke, at vi ikke ind imellem bliver væltet omkuld, men måske kan vi lære at navigere bedre i vores indre, og de udfordringer og kriser vi møder i livet, kan give os indsigter, der hjælper os fri af en fortid, som måske afskærer os fra at være et autentisk og helt menneske i vores nutid og fremtid.

 

du er ikke alene

Lad mig hjælpe dig igennem din livskrise

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg tilbyder terapeutisk coachingforløb, som er en blanding af det bedste fra terapiens verden og det bedste fra coachingsverden. Jeg har valgt denne kombination, da det for mig giver bedst mening. For når vi går gennem en livskrise, kan fortidens traumer banke på, og det skal der være plads til. Samtidig skal der være fokus på din nye fremtid, og den du er nu, eller vil være, når du er godt igennem krisen.

Jeg tilbyder forløb af forskellig varighed, alt afhængig af hvor du er henne i dit liv, og hvad dit behov og ønske er.

Ting tager tid, og det gør forandringprocessor også. og selv om din livskrise måske er opstået ud fra en øjeblikshændelse, skal nervesystemet have tid til at få ro, så det kan blive trygt for dig at give slip og du igen kan leve dit fantastiske liv, fuld af glæde og autencitet.

Forløbene er individuelt tilpassede, hvor metoder og antal sessioner justeres efter behov. 

Læs mere her

 

Husk på, at det er helt normalt, at man reagerer på usædvanlige og voldsomme livsbegivenheder. Og at det er en proces at leve med de ændringer, der er kommet.

Do a little bit better today than yesterday. Tomorrow you will do better than today.